× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Szpital Powiatowy

Poradnia Patologii Noworodka - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Poradnia neonatologiczna

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zakres świadczonych usług:

  • Neonatologia


Adres

32-2332424
Szpitalna 2
44-120 Pyskowice

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1